100% HOÀN TRẢ CƯỢC THUA ĐẦU TIÊN THỂ THAO 90 TRÊN DI ĐỘNG!

‘- Khách hàng sẽ nhận hoàn trả 100% lên đến 100,000 VNĐ nếu vé cược đầu tiên của Khách hàng tại Thể Thao 90 là vé cược thua (không tính thua nửa). Các vé cược Thắng/Hòa hoặc thua nửa sẽ không được tính
– Điều Kiện Yêu Cầu:
+ Chưa từng cược lại Thể Thao 90
+ Kết quả vé cược đầu tiên là thua
+ Cược tối thiểu >= 100,000 VNĐ
+ Dành riêng cho cược trên điện thoại

Cách Tham Gia:

Thành viên không cần đăng ký. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật khi thành viên đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu.

Điều Khoản và Điều Kiện:

– Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả 1,000 các thành viên chơi với tiền VND.
– Tiền thưởng từ khuyến mãi nãy chỉ được đặt cược tại Thể Thao 90
– Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào sản phẩm Thể Thao 90 cho thành viên hợp lệ trong 24 giờ và có hiệu lực sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ ngày cập nhật tiền thưởng. tiển thưởng hết hạn sẽ không được cập nhật lại
– Thành viên chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất.
– Tất cả cược Hòa, cược hủy sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.7, MY 0 – 0.69, HK < 0.7, INDO <= -1.43, US<=-143 sẽ không được tính vào doanh thu cho khuyến mãi này. Đối với các vé cược có kết quả thắng nửa, thua nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính cho doanh thu hợp lệ để nhận khuyến mãi.
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao 90.
JBO Việt Nam có quyền không cập nhật thưởng cho các thành viên vi phạm qui tắc và chính sách cược của JBO Việt Nam cũng như có hành vi gian lận.
– Điều Khoản và Điều Kiện Chung của JBO sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *