HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY TẠI JBO TRÒ CHƠI!

‘Doanh thu hợp lệ tối thiểu = 500.000 VND
Hoàn trả hàng ngày = (500.000 x 0.3%) = 1.500 VND

Cách Tham Gia:

– Thành viên không cần đăng ký. Hoàn trả sẽ được tự động cập nhật cho tất cả các thành viên hợp lệ. – Cược càng nhiều, hoàn trả càng cao!

Điều Khoản và Điều Kiện:

– Hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên 12h00-13h00 GMT+8 mỗi ngày nếu hợp lệ.
– Hoàn trả được tính dựa trên doanh thu hàng ngày tại Trò Chơi theo múi giờ GMT+8. Một ngày áp dụng cho khuyến mãi này tính từ 0h00 GMT+8 đến 23h59 GMT+8.
– Tiền hoàn trả sẽ bị hủy nếu như không được sử dụng ít nhất một (1) lần trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hoàn trả.
– Tiền hoàn trả từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Trò Chơi
– Điều Khoản và Điều Kiện Chung của JBO sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.