HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY LÊN TỚI 1%! KHÔNG GIỚI HẠN TẠI THỂ THAO!

‘Doanh thu hợp lệ tối thiểu = 500.000 VND. Hoàn trả = (500.000 x 1%) = 5.000 VND

Cách Tham Gia:

Thành viên không cần đăng ký. Hoàn trả sẽ được tự động cập nhật cho tất cả các thành viên hợp lệ.

Điều Khoản và Điều Kiện:

– Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 1.000 thành viên mới và hiện tại của JBO chơi với tiền VND.
– Thành viên sẽ được nhận hoàn trả 1% KHÔNG GIỚI HẠN MỖI NGÀY dựa trên doanh thu tại Thể Thao trong thời gian khuyến mãi. Doanh thu tối thiểu để nhận hoàn trả là 500.000 VNĐ cho tất cả hạng thành viên.
– Hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản Thể Thao JBO của thành viên 12h00-13h00 GMT+8 mỗi ngày nếu hợp lệ.
– Hoàn trả được tính dựa trên doanh thu hàng ngày tại Thể Thao theo múi giờ GMT+8. Một ngày áp dụng cho khuyến mãi này tính từ 0h00 GMT+8 đến 23h59 GMT+8.
– Tất cả cược Hòa sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.7, MY 0 – 0.69, HK < 0.7 sẽ không được tính vào doanh thu yêu cầu. Vui lòng chú ý chỉ có tiền gửi và đặt cược tại Thể Thao được tính vào doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này. Các cược đặt vào sản phẩm khác như E-Sport, Casino, Cược bán lại hay các loại khác, sẽ không được tính vào doanh thu. Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa, Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính cho doanh thu hợp lệ áp dụng cho khuyến mãi này.
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao.
– Tiền hoàn trả sẽ bị hủy nếu như không được sử dụng ít nhất một (1) lần trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hoàn trả.
– Tiền hoàn trả từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
– Điều Khoản và Điều Kiện Chung của JBO sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.